Linh thu
Ca chep
Cá chép biểu tượng cho sự bền bỉ , linh thiêng cao qúy. Trong truyền thuyết thừng có câu chuyện cá chép vượt vũ môn hóa rồng , vì thế cá chép đựợc coi như rồng ...
Previous1Next
DOITAC_THANHTOAN