Linh thú
Trâu kéo bắp cải

TRÂU KÉO BẮP CẢI: Trâu là con vật nên nó là biểu tượng của sự an lành no đủ, thịnh vượng gần gũi với các nước á đông, do ngày xưa trâu là con vật cung cấp sức kéo chủ yếu phục vụ cho nông nghiệp. Trâu là con vật hiền lành, bền bỉ, mạnh mẽ
Đối tác thanh toán