Linh thú
Phúc - Lộc - Thọ

PHÚC – LỘC –THỌ

Ba ông tiên  Phúc tinh, Lộc tinh, Thọ tinh , tiêu biểu cho ba hạnh phúc lớn nhất của con người là phúc  tức là con cháu đầy đủ ngoan hiền, lộc tức là tài lộc dồi dào và thọ là sự sống lâu không bệnh tật, Ba thần này kết hợp cùng với nhau lại hình thành tam tinh cùng chiếu cố, may mắn đầy nhà, công danh tiền tài tăng tiến

NÊN: Bày ở nơi phòng khách, hay bàn làm việc

Đối tác thanh toán