Hướng dẫn mua hàng

Bước 1: Bấm vào sản phẩm để xem chi tiết.

Bước 2: Chọn số lượng cần mua rồi bấm vào nút "Mua hàng", Khi đã có hàng trong giỏ, biểu tượng giỏ hàng sẽ thay đổi.Bước 3: Bấm vào biểu tượng giỏ hàng để xem giỏ hàng.

Bước 4: Đồng ý thanh toán bằng cách bấm vào nút "Đồng ý thanh toán".

Bước 5: Điền thông tin khách hàng rồi bắm nút "Đồng ý thanh toán".Bước 6: Nếu chọn thanh toán bằng Onepay

  • Điền thông tin thẻ muốn giao dịch rồi bấm nút "Thanh toán"

  • Sau đó quý khách sẽ được chuyển đến trang của Onepay, quý khách chọn biểu tượng của ngân hàng cần dùng để giao dịch rồi làm theo hướng dẫn.

  • Nếu giao dịch không hoàn thành, quý khách có thể bấm vào nút "Thanh toán lại" để tiến hành thanh toán lại giao dịch

Bước 7: Giao dịch thành công.

Đối tác thanh toán